Welcome to

Grand Moments

Personel

1. Wszyscy pracownicy są wyposażeni w osłony twarzy (maseczki lub przyłbice ochronne).

2. Przed rozpoczęciem pracy wprowadziliśmy pomiar temperatury ciała oraz wywiad dotyczący aktualnego  stanu zdrowia

3. Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i utrzymywania hotelu w podwyższonym reżimie higieny.

4. Wszystkim pracownikom zapewniliśmy możliwość pracy z zachowaniem 1,5 metra odległości między nimi

5. Każdy pracownik został wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej